ตรวจสอบ ไอที

it audit คืออะไร

It audit  หรือมีชื่อเต็มว่า  Information technology audit  คือ การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีที่ใช้ควบคุมการทำงานทุกอย่างขององค์กร  หรือบริษัท ให้เป็นไปตามมาตรฐานต่างๆ  การตรวจสอบที่ว่านี้จะคลอบคลุมทุกส่วนขององค์กร  ที่มีการประมวลผลอัตโนมัติด้วยคอมพิวเตอร์ และยังรวมถึงข้อมูลบางส่วนที่งานคอมพิวเตอร์ยังไม่ครอบคลุมสำหรับในบางบริษัท ดังจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้คอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญในการทำงาน  เพื่อการประมวลผล  และการจัดเก็บข้อมูลทุกอย่างอย่างเป็นระบบ  ดังนั้น it audit จึงมีความสำคัญกับการดำเนินงาน  และการวางแผนบริหารงาน ของทุกบริษัทอย่างยิ่งยวด  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงานตรวจสอบ โดยปกติ  การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ในออฟฟิตทุกที่  จะมีความสัมพันธ์กันตลอดเวลา  ไม่ว่าจะมีการทำรายการใดใดก็ตามแต่  ท้ายที่สุดแล้วข้อมูลทั้งหมด  จะถูกส่งเข้าไปยัง ฐานข้อมูลของบริษัท  เพื่อประมวลผลและเก็บเป็นข้อมูลการทำงานทุกๆรายละเอียด  ตัวอย่างที่เห็นกันแบบง่ายที่สุด  คือการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า  เงินที่เราจ่ายจะถูกบันทึกด้วยระบบอัตโนมัติ  ทั้งรายละเอียดของชนิดสินค้า ราคาสินค้า  วันเดือนปีและเวลาที่ทำรายการ  การจ่าย  การทอนเงิน  การรูดบัตรเครดิต  หมายเลขเครื่องคิดเงิน  พนักงานที่ให้บริการ  รหัสและรายการสินค้าที่ซื้อไป ผู้ตรวจสอบ  หัวหน้าผู้รับผิดชอบ IT Audit ทำงานในช่วงเวลานั้น   ข้อมูลสต๊อกของสินค้าที่เหลือ และข้อมูลอื่นๆ นอกจากนี้  ยังมีการบันทึกภาพการับจ่ายเงินอีกด้วย   ในกรณีที่เกิดการทอนเงินผิด แล้วลูกค้าเข้ามาแจ้งกับทางพนักงานว่ามีการทอนเงินผิด  การตรวจสอบในทุกขั้นตอนจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว  เพราะมีระบบคอยซัพพอร์ตในเรื่องเหล่านี้อย่างครบถ้วน  เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะทำการตรวจสอบหลักฐานต่างๆ  […]

Read More »